بریف محتوا یک سند راهنما است که تمام جنبه‌های مهم تولید یک قطعه محتوا را توضیح می‌دهد. این سند به تولیدکنندگان محتوا کمک می‌کند تا مفهوم، هدف و جزئیات مورد نظر برای یک پروژه خاص را درک کنند. فکر کنید به بریف محتوا به عنوان نقشه‌ای که تیم شما را از نقطه A به نقطه B می‌برد، بدون اینکه در جزئیات گم شوند.

عناصر کلیدی یک بریف محتوا

یک بریف خوب شامل اطلاعاتی در مورد هدف محتوا، مخاطب هدف، پیام‌های کلیدی، لحن و سبک، و فرمت و ساختار مورد انتظار است. همچنین باید شامل ددلاین‌ها، بودجه و معیارهای ارزیابی موفقیت باشد. این عناصر به تیم شما کمک می‌کند تا با دیدگاهی واضح پروژه را آغاز کنند.

چگونگی نوشتن بریف محتوا

با تعریف هدف محتوا شروع کنید. سپس، مخاطب هدف خود را مشخص کنید و بررسی کنید که چه پیامی می‌خواهید به آنها منتقل کنید. پس از آن، لحن و سبک مورد نظر خود را تعیین کنید و فرمت محتوایی که می‌خواهید تولید کنید را انتخاب کنید.

نکات مهم در نگارش بریف محتوا

هنگام نوشتن بریف محتوا، شفافیت کلید موفقیت است. اطمینان حاصل کنید که تمام جنبه‌های کلیدی پروژه به طور واضح و دقیق توضیح داده شده‌اند. همچنین، انعطاف‌پذیر بودن در برابر تغییرات احتمالی و ارتباط‌گیری موثر با افراد تیم به حل هر گونه ابهام یا مشکل کمک می‌کند.

قالبی برای بریف محتوا

موضوع + منابعاطلاعات کاملی از موضوع مطلب و منابع موجود برای آن
کلمات کلیدیلیستی از کلمات کلیدی که روی آن تمرکز خواهیم داشت
مخاطبمخاطب ما کیست؟ مشتری کنونی؟ بازدیدکننده‌ای که قرار است به مشتری تبدیل شود؟ و… سطح سواد و آگاهی‌اش به چه شکل است؟ مخاطب عمومی است؟ یا دانش تخصصی دارد؟
هدفهدف از مطلب چیست؟ تبدیل بازدیدکننده به مشتری؟ آگاهی رسانی به خوانندگان؟ تبلیغاتی؟
قالب محتواییاز چه قالب محتوایی باید استفاده شود؟ تعداد تیترها و زیرتیترها چقدر است؟ از تصاویر و المان‌های گرافیکی باید استفاده شود یا خیر؟
برای مشاهده چند نوع دیگر از بریف‌های محتوایی می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید.