فیسبوک یک موتور جاسوسی

فیسبوک دوست شما نیست، فیسبوک یک موتور جاسوسی و مراقبت است.

– ریچارد استالمن
ریچارد استالمن

👤 داگلاس نورث | برنده نوبل اقتصاد

اگر می‌خواهید بدانید کشوری توسعه می‌یابد یا نه، اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده می‌کند نروید؛ این‌ها را به راحتی می‌توان خرید یا دزدید یا کپی کرد… .

برای دیدن توسعه بروید:
در دبستان‌ها و پیش دبستانی ببینید آنجا چگونه بچه‌ها را آموزش می‌دهند مهم نیست چه چیزی آموزش می‌دهند بلکه ببینید چگونه آموزش میدهند.
اگر کودکان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، دارای روحیه گفتگو، تعامل و دارای روحیه مشارکت و کار تیمی بار آورند، اینان انسان‌ها وشخصیت‌هایی خواهند شد که می‌توانند توسعه ایجاد کنند.