ظرف شعور و مایه شعور، کدام عامل، شعور ما را می‌سازد؟

مدتی است که روی یکسری از دسته واژه های روزمره که بکار می برم خیلی حساس شده ام، حساس شدن از آن جهت که می خواهم بدانم چه موقع و یا برای چه کسی از آن ها استفاده کنم. خب این همه کنش و کوشش واقعا بدرد می خورد؟ شاید آره و شاید هم نه. بستگی دارد که ما این اصطلاحات را در چه زمینه ای بکار می بریم، تعبیر هر کسی از یک فرد بیشعور و یا بی فرهنگ شاید با فرد دیگری متفاوت باشد. اگر اینگونه فکر کنیم پس به اصلی که در فلسفه بیان می کند که حق و ناحق چیزهای صد در صد نیستند می رسیم. در این اصل اشاره دارد که حق و ناحق بودن یک چیز می تواند نشئت گرفته از خانواده، دین، فرهنگ، آداب و رسوم و غیره ای باشد که ما با آن زندگی می کنیم. پس در حقیقت می توان گفت مسئله ای که برای یک جوان آسیایی کاملا حق است ممکن است برای یک جوان در قاره استرالیا کاملا ناحق باشد. ادامه خواندن ظرف شعور و مایه شعور، کدام عامل، شعور ما را می‌سازد؟