سربازی

سلام!

متاسفانه در حال حاضر چون سرباز هستم نمی‌تونم وبسایت رو تا یک مدت به صورت مداوم بروز کنم و مطلب جدید یا دیدگاهی رو پاسخ بدم. دوره‌های آموزشی هم که نصفه کاره موندن رو سعی می‌کنم بعد سربازی حتما ادامه بدم و همه چیز رو به روال عادی برگردونم.

مچکرم، ارسطو عباسی.

لذت

اگر یک فرد داروی یک بیماری جهان‌گیر را در اختیار داشته باشد و باعث نجات میلیون‌ها انسان از مرگ شود در نهایت چه ثمره‌ای برای‌ش خواهد داشت؟ ریشه‌ای که به مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که چیزی جز لذت بردن نیست!
اگر یک نفر به فکر نجات حیوانات و طبیعت است در نهایت چه چیزی نسیبش می‌شود؟ لذت!
نفری که در حال سکس با فرد مقابلش است چه چیزی نسیبش می‌شود؟ لذت!
فردی که انقلابی‌ست و سعی می‌کند تا یک ملت را نجات دهد؟ لذت!

بعید نیست که بگوییم تمام کارهای دنیا صرفا اثر یک نوع خودخواهی است، حال خواسته یا ناخواسته و چیزی فراتر از این وجود ندارد.