سقراط

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105

سقراط کسی است که فلسفه را از بعد جهان‌شناسی به معرفت‌شناسی فرد وارد کرد، کسی بود که هیچگاه نظری در رابطه با عنصر اولیه دنیا «نظریه‌ای که در آن روزگار بسیار مناقشه برانگیز بود» ارائه نکرد و هر آنچه که بود در باب معرفت فردی و آگاهی فرد از بسیاری مسائل درونی بود، اخلاق چیست، عدالت کدام است، نیکویی به چه معناست و… . اما دونکته مهم در رابطه با سقراط وجود دارد که دوست دارم به آن دو اشاره کنم:۱- سنت فکری شفاهی وی است: سقراط هیچگاه چیزی ننوشت و همواره با ابراز عقیده به شیوه متنی مخالفت داشت چرا که می‌گفت متن نوشته شده عقیده آرایش شده فرد است، فرد برای نوشتن چنین متنی مجبور خواهد بود خود را سانسور کند، آرایش نماید، بازنویسی کند و… اما ما در سنت شفاهی می توانیم از طرز بیان کلمات و خود سخن، درون فرد مقابل را واکاوی کنیم، همچنین زمانی که مخاطب گفتاری داشته باشیم، خواهیم توانست که از درک وی اطمینان حاصل نماییم اما چنین چیزی به لحاظ متنی امکان پذیر نیست!۲- سقراط کسی نبود که در خانه بنشیند پ افکار فلسفی را روی کاغذ بگذارد و بعد بمیرد! سقراط کسی بود که دانشکده و آموزشگاه فلسفی‌اش خیابان‌ها و کوچه‌ها بود، دانشجویان ش مردمی عام و جوانانی خام! همین موضوع نیز البته باعث شد تا سقراط کشته شود اما میراثی که سقراط بعد از خود بجای می‌گذارد بسیار مهم است، افلاطون و دیگر شاگردانی که راهرو استاد هستند و اصل اندیشه فلسفی یونانی را شکل می‌دهند. این را باید یکی از گرامی‌ترین ارث‌های یک اندیشمند دانست!

منتشرشده توسط

Arastoo Abasi

دانی که چیست دولت؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *