حمایت مالی 😍

اگه مطالب من رو دوست داشتی و خواستی با انرژی بیشتری ادامه بدم می‌تونی از من حمایت بکنی.

اگه می‌خوای از من حمایت مالی بکنی می‌تونی به این لینک سر بزنی و هر چقدر دوست داشتی از هزار تومان تا n تومان کمک کنی. 😍

https://zarinp.al/@arastoo

یا اینکه می‌تونی به شماره کارت زیر به اسم ارسطو عباسی پول بفرستی:

5859-8310-5027-9594

حمایت قلبی (معنوی): می‌تونی یه پیغام برام بفرستی و نظرت رو بگی. – برای این کار می‌تونی یه ایمیل به من بزنی و یا اینکه می‌تونی از فرم پایین استفاده بکنی:
😍