راهنمای سریع *args و **kwargs در پایتون

*args در پایتون

تصور کنید که شما قصد ساخت یک تابع را دارید که در آن ورودی‌ها خود را با همدیگر جمع می‌کند. ساده‌ترین راه برای تعریف چنین تابعی به صورت زیر خواهد بود:

def mul(x, y):
return x * y

print(mul(10, 5))

اما در این حالت اگر من بیشتر از دو ورودی را وارد کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برنامه به من خطا داده و در نهایت کار نمی‌کند. بنابراین من نیاز دارم تابع را به صورتی ایجاد کنم که تعداد مقدارهای ورودی آن به صورت متغیر باشد. بدین معنا که هم بتواند دو ورودی را ضرب بکند، هم بتواند پنج ورودی را و… .

برای انجام چنین کاری می‌توان از آرگومان *args استفاده کرد:

def mul(*args):
return args

print(mul(10,20,30,40))

اگر خروجی قطعه کد بالا را مشاهده کنید یک tuple را خواهید دید. حال برای آنکه عملگر ضرب را روی این موارد اعمال کنیم می‌توانیم از یک حلقه for استفاده کنیم:

def mul(*args):
res = 1
for num in args:
res = res*num
return res

print(mul(10,20))
print(mul(10,20,30))
print(mul(10,20,30,40))

**kwargs در پایتون

تفاوت میان kwargs با args در این است که خروجی را بجای آنکه به صورت tuple برگشت دهد به صورت یک ساختمان داده دیکشنری برگشت می‌دهد. بنابراین شما برای وارد کردن اطلاعات‌تان نیز باید از قاعده key-value پیروی کنید. در غیر اینصورت خطا دریافت خواهید کرد. برای مثال به قطعه کد زیر دقت کنید:

def info(**kwargs):
return kwargs

print(info(‘Arastoo’, ‘Web Development))

خروجی قطعه کد بالا یک typeerorr خواهد بود. برای پر کردن تابع info شما نیاز دارید که به سبک زیر پیش بروید:

def info(**kwargs):
return kwargs

print(info(name = ‘Arastoo’, career= ‘Web Development))

حال می‌توانید به صورت زیر دیکشنری ساخته شده را پیمایش کنید:

def info(**kwargs):
for key, value in kwargs.items():
print(f’{key}: {value}’)

info(name = ‘Arastoo’, career= ‘Web Developer’)

ساخت یک وب اپلیکیشن ساده با استفاده از فلَسک

در میان میکروفریمورک‌های دنیای وب می‌توان گفت که فلسک یکی از محبوب‌ترین آن‌هاست. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا یک مطلب کوتاه و در عین حال کاربردی برای شروع کار با فلَسک را بنویسم. برای مطالعه این مطلب به نوشته «ایجاد یک وب اپلیکیشن ساده با پایتون و فلاسک» مراجعه کنید.

چرا پایتون کُند است؟

«چرا پایتون کند است؟» مطلبی است از Anthony Shaw که در آن به بررسی دلایلی پرداخته که منجر به کند بودن پایتون شده است. برای خواندن متن فارسی این مطلب به نوشته «چرا پایتون کُند است؟» مراجعه کنید.